De bestelautoverzekering, wat moet je erover weten?

Heel wat mensen worden op een zeker ogenblik eigenaar van een bestelauto. Voor een dergelijk voertuig geldt dat ze op verschillende manieren kan worden ingezet. In eerste instantie is het bijvoorbeeld mogelijk dat ze wordt gebruikt door particulieren om bijvoorbeeld een verhuis mee te doen of bepaalde spullen mee naar het containerpark te brengen. Het spreekt echter voor zich dat dergelijke voertuigen ook door bedrijven zeer vaak worden ingezet. In ieder geval, ongeacht de partij die ervoor heeft gekozen om een bestelauto aan te schaffen en te gebruiken, in beide gevallen zal je tot de vaststelling komen dat een bestelautoverzekering afsluiten een must is. Wil je hier graag meer over te weten komen? Dan is verder blijven lezen alvast de boodschap!

Wat is de bestelautoverzekering en wanneer heb je ze nodig?

De bestelautoverzekering is zoals de naam je al aangeeft een autoverzekering die specifiek in het leven is geroepen voor bestelauto’s. Je moet er in de praktijk zeker rekening mee houden dat een dergelijk voertuig voor verschillende doeleinden kan worden gebruikt. Er zijn bijvoorbeeld best wat mensen die ervoor kiezen om een dergelijk voertuig privé aan te kopen zodat ze deze kunnen gebruiken wanneer er bijvoorbeeld sprake is van een verhuis. Anderzijds spreekt het voor zich dat het eveneens zo is dat bestelauto’s vaak voor zakelijke doeleinden worden aangekocht. In dat geval is het uiteraard van belang om rekening te houden met het afsluiten van een zakelijke verzekering.

De bestelautoverzekering afsluiten kan op verschillende manieren

Het afsluiten van een bestelautoverzekering is in de praktijk als vanzelfsprekend op verschillende manieren mogelijk. In eerste instantie kan je bijvoorbeeld de keuze maken voor een verzekering die beschikt over enkel en alleen de wettelijk vereiste dekking. In dat geval gaat het om een dekking welke uitsluitend een dekking voorziet van schade aan derden. Heb je dus met andere woorden een ongeval waar jouw voertuig bij betrokken is, maar ook deze van anderen? Blijkt bovendien dat jij verantwoordelijk bent voor de schade? Dan zal je tot de vaststelling komen dat de WA-dekking enkel en alleen die schade zal verzekeren welke aan de derde partijen werd aangericht.

Het spreekt voor zich dat er op de markt ook zeker bestelautoverzekeringen zijn terug te vinden die nog meer schadegevallen ook weten in te dekken. Het gaat hierbij dan concreet om bijvoorbeeld de WA+ beperkt en de WA+ volledige cascoverzekeringen. Voor dergelijke verzekeringen geldt dat ze een stapje verder gaan dan alleen de WA-dekking. Ook verschillende vormen van schade aan je eigen voertuig kunnen op deze manier zonder probleem worden gedekt.

Hoe bepaal je de voor jou beste verzekering?

De beste bestelautoverzekering bepalen is in de praktijk vooral een kwestie van grondig te kijken naar de eisen waarover je beschikt. Hou bovendien ook zeker rekening met bijvoorbeeld de waarde van je bestelauto. Is er sprake van een aanzienlijke waarde, bijvoorbeeld omdat je ervoor hebt gekozen om een volledig nieuw exemplaar aan te schaffen? Dan zal je tot de vaststelling komen dat het doorgaans de moeite waard is om te kiezen voor een uitgebreidere verzekering dan wanneer je bijvoorbeeld een voordelig, tweedehands exemplaar hebt aangekocht. In ieder geval zijn er dus duidelijk behoorlijk wat verschillende factoren die beïnvloeden wat voor jouw bestelauto nu in de praktijk precies de meest interessante verzekering zal zijn om af te sluiten.

De kosten van je bestelautoverzekering drukken? Dat kan met onderstaande tips!

Het afsluiten van de bestelautoverzekering gaat gepaard met bepaalde kosten. Dat spreekt uiteraard voor zich. Het is in de praktijk ook per definitie niet mogelijk om onder deze kosten uit te komen. Wel zijn er tal van verschillende zaken waar je aandacht aan kan besteden die ervoor kunnen zorgen dat de kosten waarmee je wordt geconfronteerd gedrukt kunnen worden. Ben jij ook benieuwd om te weten te komen hoe de kosten voor jouw bestelautoverzekering zoveel mogelijk binnen de perken gehouden kunnen worden? Dan is verder blijven lezen en onderstaande informatie doornemen alvast de moeite waard. Zo kan je de kostprijs van ook jouw verzekering met zekerheid drukken.

1.) Vergelijken is altijd een absolute must

Voordelig een bestelautoverzekering afsluiten is in de praktijk eigenlijk slechts mogelijk wanneer je ervoor kiest om een grondige vergelijking uit te voeren. Voor bestelautoverzekeringen geldt dat ze toebehoren tot de groep van de autoverzekeringen wat als gevolg heeft dat ze ontzettend concurrentieel zijn. Het uitvoeren van een vergelijking bij Alpina Verzekeringen kan je dan ook in de praktijk al snel een behoorlijke besparing opleveren. Dit gezegd hebbende is het wel zo dat je daarbij aandacht moet besteden aan verschillende niet onbelangrijke aandachtspunten. Denk hierbij concreet aan:

  • Zorg ervoor dat je altijd kan rekenen op de actuele tarieven van verzekeraars;
  • Kies voor het uitvoeren van een objectieve vergelijking;

Heel wat mensen voeren een vergelijking voor hun bestelautoverzekering uit op een website van een bepaalde verzekeraar. Los van het feit dat dit inderdaad een mogelijkheid is moet het gezegd dat dit er in de praktijk voor zorgt dat je altijd rekening dient te houden met het risico dat de partij in kwestie de vergelijking in diens eigen voordeel uit zal laten draaien. Wil je dat liever niet? Dan spreekt het voor zich dat het vooral aangewezen is om te kiezen voor een objectieve vergelijking.

2.) Is er sprake van een eigen risico en als ja hoeveel bedraagt ze precies?

Voor het merendeel van de verzekeringen die op de markt zijn terug te vinden geldt dat ze zich kenmerken door de aanwezigheid van een zogenaamd eigen risico. De bestelautoverzekering vormt daar in de regel geen uitzondering op, integendeel. Voor deze verzekering geldt dat ze uiteraard zeer sterk vergelijkbaar is met de gewone autoverzekering welke ook een eigen risico heeft.

In het merendeel van de gevallen geldt voor verzekeringnemers dat ze bij het afsluiten van bijvoorbeeld een bestelautoverzekering de voorkeur geven aan een zo laag mogelijk gelegen eigen risico. Dat is het resultaat van het feit dat mensen vrezen dat ze op die manier bij een ongeval heel wat schade zelf zullen moeten betalen. Dat is ook inderdaad het geval, alleen is het tegelijkertijd wel ook zo dat de verzekeringspremie op die manier sterk kan worden gereduceerd. Dit is uiteraard eveneens een niet onbelangrijk gegeven. Denk dus in ieder geval niet dat het altijd zomaar de meest interessante keuze is om ervoor te kiezen om een verzekering met laag eigen risico af te sluiten.