Wat is de belangrijkste taak van de (interim) CFO?

De belangrijkste taak van de Chief Financial Officer (CFO) is het optimaliseren van de financiële prestaties van een bedrijf, met inbegrip van de verslaglegging, de liquiditeit en het rendement op investeringen. Binnen een bedrijf vallen deze verantwoordelijkheden onder afdelingen die doorgaans bekend staan als de groep van de controller, treasury en financiële planning en analyse (FP&A).

Wat doet een CFO?

Zoals we hierboven hebben geschetst, valt het werk van de CFO uiteen in drie hoofdcategorieën, die hieronder in meer detail worden uitgesplitst.

  1. Rapportering
    Rapportering neemt veel tijd in beslag van een CFO, en deze verantwoordelijkheid ligt meestal bij de Controller’s groep. Dit team van professionals bereidt alle historische financiële rapporten van het bedrijf voor die nodig zijn voor aandeelhouders, werknemers, kredietverstrekkers, onderzoeksanalisten, overheden en regelgevende instanties. Deze groep is er verantwoordelijk voor dat alle rapportering accuraat en tijdig wordt voorbereid.
  2. Liquiditeit
    De CFO moet ervoor zorgen dat de onderneming in staat is haar financiële verplichtingen na te komen en de cashflow op de meest efficiënte manier te beheren. Deze verantwoordelijkheden worden gewoonlijk uitgeoefend door de treasury-groep, die vaak kleiner is dan het reporting-team. Deze groep is belast met het beheer van het kassaldo en het werkkapitaal van de onderneming, zoals crediteuren, debiteuren en voorraden. Zij zorgen ook voor de uitgifte van schulden, het beheer van investeringen en andere beslissingen in verband met liquiditeit.
  3. Rendement op investeringen
    Het derde wat een CFO doet, is het bedrijf helpen een zo hoog mogelijk risico gecorrigeerd rendement op activa en rendement op kapitaal (of rendement op eigen vermogen) te behalen. Hier komt het financiële planning en analyse – FP&A team – in beeld. Dit team helpt de CFO de toekomstige cash flow van het bedrijf te voorspellen en vervolgens de werkelijke resultaten te vergelijken met wat was gebudgetteerd. Dit team speelt een cruciale rol in de analyse en de besluitvorming binnen het bedrijf.

Als het bedrijf een corporate development team heeft, spelen zij ook een grote rol in het (proberen) creëren van optimale investeringsrendementen voor het bedrijf.

CFO
Wat zijn de werkzaamheden van een CFO?

Wat doet een (interim) CFO nog meer?

Het bovenstaande is zeker niet alles wat een CFO doet. Al is het bovenstaande best veel voor een CFO om te doen. Maar er zijn andere taken die leiderschap, communicatie met het bestuur, onderhandelen met leveranciers en verkopers, en het ondersteunen van de missie, visie, waarden en cultuur van het bedrijf omvatten.

Andere groepen die aan de CFO kunnen rapporteren, zijn onder meer Supply Chain, Inkoop, Informatietechnologie (IT). En bijna elke andere afdeling, afhankelijk van de organisatie en de vaardigheden van de CFO.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.