Simpele tips voor een overzichtelijke projectplanning

Je bent met een groot team binnen het bedrijf waar je werkzaam bent, bezig met een groot project voor een hele belangrijke klant. Echter zijn er zoveel partijen en mensen bij betrokken dat het soms lastig is om de te nemen stappen en verantwoordelijken daarvoor in kaart te brengen en overzichtelijk voor jezelf te houden. Ook het bijhouden van de verschillende modules die doorlopen dienen te worden, wordt steeds lastiger. Als projectleider is het echter essentieel om de projectplanning te bewaken en goed bij te houden om het project te laten slagen. Hieronder enkele simpele tips voor een overzichtelijke projectplanning, die je zeker zullen helpen om het overzicht voor jezelf weer terug in kaart te brengen en om samen met team te zorgen voor een te gekke projectafronding.

Taakverdeling

Maak de taken voor iedereen inzichtelijk en wijs taken ook aan mensen toe als verantwoordelijkheid voor die persoon tijdens het project. Voeg nu alle taken toe die in het project plaats zullen vinden, want later toevoegen, schopt de planning van het project vaak in de war en maakt alles een stuk onoverzichtelijker. Er kan dus beter nu wat meer tijd genomen worden om alle taken goed te noteren, dan tussentijds taken toe te voegen en deze proberen alsnog in te passen in de planning. Online via Timewax vind je direct hulp hierin. Kijk snel of het wat voor je is en maak jouw project tot een enorm succes!

planning voor projecten
Hulp nodig met projectplanning?

Tijd

Hoeveel tijd is er per taak om deze af te ronden? Noteer per taak de complete doorlooptijd en deadlines. Liever iets meer tijd inpassen om eventuele tegenslagen op te kunnen vangen, dan te weinig tijd waarbij het opleveren van het project in gevaar komt. De tijdsbewaking in een project is dus heel belangrijk. Een te krappe tijdsplanning zorgt voor stress en een te ruime tijdsplanning zorgt ervoor dat het project wellicht niet op tijd afgerond is. Maak hier dus zelf een inschatting van hoeveel tijd er per taak nodig is.

Visuele planning

Maak deze doorlooptijden en taken ook visueel door middel van het plannen van blokken in diverse kleuren. Zo kun je in een oogopslag zien welke taken er nog gedaan moeten worden en hoeveel tijd hier nog voor is of dat er juist extra tijd ingebouwd dient te worden. Zo kun je de tijd, planning en de voortgang in een project dus extra goed bewaken.

Bij een projectplanning zijn taakverdeling, tijd en een visuele planning dus van groot belang om het overzicht te kunnen bewaren, de tijdsplanning in de gaten te kunnen houden en de voortgang te kunnen bespreken met je projectleden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *